Teksty piosenek
z repertuaru Romana Gerczaka

Zabrała¶ mi lato

Zabrała¶ mi lato wersja angielska

Je¶li chcesz, to mi wierz

Chrz±szcz

Polski Weekend

Urodziny dziadka

Tramwaj

Zwariować

Idylla dziadków

Polski koala

W porz±dku

Niew±tpliwie preferuje

List otwarty do Mr. Darwina